Miljöpolicy

Vi är ett högteknologiskt elektronikföretag som erbjuder rationell produktion av kretskort och övrig elektroniktillverkning.

  • Vi utgår från de krav våra kunder och samhället ställer på oss. Vid inköp av material och tjänster ska miljöaspekten vara en betydande faktor.
  • Frontside ska arbeta kontinuerligt för att höja kunskapsnivån vad gäller miljöfrågor genom att engagera och informera personalen regelbundet.​
  • Vi ska verka för att kraven på att förebygga föroreningar som kan uppkomma i verksamheten uppfylls samt verka för att miljöarbetet ständigt förbättras.​
  • Vi ska uppfylla alla lagar och bestämmelser och andra krav som företaget åtagit sig, inklusive egna initiativ, för att skydda miljön.​


Robert Olsson

Grundare​

​COMPANY

​​Företagsvägen 2, SE-435 33 Mölnlycke SWEDEN

Show me how to go →

Telefon: +46(0)31-33 80 100

E-mail: info@frontside.se

GET CALLED

Fill in the form below, and we will get back to you as soon as possible

 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda