Vår filosofi

Kvalitet är när kunderna kommer tillbaka och produkterna inte gör det” det är en devis som vi ofta använder oss av. 


Målet med vårt kvalitetsarbete är att varje leverans sker utifrån avtalade villkor och att våra kunders krav och förväntningar tillgodoses, alternativt i bästa fall överträffas. 


Vi tror att om alla anställda får möjlighet till personlig utveckling ökar kvaliteten i arbetsresultaten.

Frontside Electronics AB påverkar miljön, liksom alla företag med industriell tillverkning, det är en förutsättning för att vår verksamhet ska kunna bedrivas. Men vi ska verka för minskad miljöpåverkan och bidra till en bättre livsmiljö.​

Att producera känslig elektronik ställer mycket speciella krav även på produktionsmiljön. Renhet och specialutformade golv, stolar och bänkar är en förutsättning för att inte statisk elektricitet ska förstöra de minimala komponenterna.

Vi arbetar successivt med att förbättra vår produktion, för att nå en mer lönsam och miljövänligare verksamhet.


Helene Winberg

VD

​COMPANY

​​Företagsvägen 2, SE-435 33 Mölnlycke SWEDEN

Show me how to go →

Telefon: +46(0)31-33 80 100

E-mail: info@frontside.se

GET CALLED

Fill in the form below, and we will get back to you as soon as possible

 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda