FRONTSIDE är specialist på rationell tillverkning av kretskort​​

KVALITET, SERVICE OCH ÄRLIGHET ÄR NYCKELORD FÖR OSS PÅ FRONTSIDE ELECTRONICS AB


För att kontakten med oss ska bli smidig och tydlig har vi utvecklat en metod för hur företaget ska fungera externt och internt.

Varje steg i arbetsprocessen dokumenteras och bekräftas.

Det skapar trygghet och möjligheter till översikt för båda parter.

En annan ledstjärna i FRONTSIDEs företagskultur är ordning och reda. Till en följd därav flyter produktionen säkert och effektivt.

Stora delar av verksamheten är automatiserad med bl a datorstyrda monteringsbord och helautomatiska ytmonteringsmaskiner.

Produktionen ställer också höga krav på lokalerna. Därför är miljön ESD-skyddad, vilket innebär att golv, bänkar och stolar leder bort statisk elektricitet som annars skulle kunna förstöra de kretskort vi tillverkar.

Under arbetets gång kontrolleras de olika produktionsstegen noggrant och det färdiga kortet avsynas ingående för godkännande.

Denna funktions- och kvalitetsgranskning ger en perfekt slutprodukt. Och det är först då vi tycker ett uppdrag är fullbordat.

Men vissa arbetsmoment utförs också manuellt av vår välutbildade personal, t ex komplicerade lödningar sker under mikroskop med minimala komponenter och maximal exakthet.

​​

VI GER RÅD OCH GRANSKAR FÖR ATT UPPNÅ HÖGSTA PRODUCERBARHET

​​

Som legotillverkare fungerar FRONTSIDE Electronics AB många gånger som en kapacitetsreserv för företag som har egen produktion.

Men lika ofta gör vi det bästa arbetet för kunder som saknar möjligheter att själva framställa kretskort.

I båda fallen hjälper vi till med produktionsanpassning, komponentval och förkalkyler redan vid konstruktionstillfället. Vår erfarenhet leder till att kunden fortare får fram en bättre, säkrare och billigare lösning.

​​

Om ett företag t ex har utvecklat en produkt och ska presentera en prototyp, så är det viktigt att den från början är produktionsmässig.

Och det är här FRONTSIDE kommer in i bilden. Med vår hjälp blir framtagningen korrekt och effektiv utan omvägar. Vi kan också ge råd och idéer inför serietillverkningen så att produkten även i framtiden blir rationell.

​Att granska för producerbarhet är alltså något som ligger oss varmt om hjärtat. En absolut förutsättning för att svensk tillverkning ska vara konkurrenskraftig gentemot utlandet, är att man initialt lägger ner kraft på att göra produkten så producerbar som möjligt.

Den måste gå lätt genom produktionen och det är nödvändigt att i görligaste mån automatisera arbetet.

Det gäller att vara flexibel och öppen för förslag till förbättringar. Att våga påpeka brister och hålla en öppen och förtroendefull kommunikation. Då ökar den slutgiltiga produktens förmåga att även i mycket stora serier konkurrera på alla betydande marknader.​

VÅR EFFEKTIVA INKÖPSFUNKTION SÄNKER TOTALKOSTNADERNA

När FRONTSIDE Electronics AB utför ett uppdrag kan tillverkningen ske med kundens material. Ett allt vanligare alternativ är att vi tillhandahåller komponenterna till kretskorten.

FRONTSIDE erbjuder då en effektiv inköpsfunktion i samarbete med Westcomp AB, som sammanställer och levererar kompletta komponentsatser.

Westcomp AB, vars mångåriga erfarenhet av marknaden, omfattande kontaktnät, stora volymer och goda inköpsavtal ger oss leveranssäkerhet och prisfördelar.

Detta förfarande reducerar inköpsarbetet till ett minimum. För allas lönsamhet kan lagret hållas mycket litet, vilket i sin tur gör att totalkostnaden blir ytterst fördelaktig vid produktion av såväl mindre som större löpande serier. Med detta tillvägagångssätt:

Blir inköpskostnader rörliga kostnader - de är lätta att hantera.

Okar flexibiliteten, en specifik komponent kan efter behov enkelt bytas ut eller särbehandlas.​

Höjs dynamiken - de dyraste komponenterna kan köpas in direkt, övriga levereras i materialsats.​

Uppgraderas komponenterna kontinuerligt - materialet förnyas och logistikfunktionen stärks.

FRONTSIDEs interna påfyllnadslager datastyrs med prognos- och resursplanering.

Det ger oss överblick och därmed kan vi lätt anpassa oss till våra kunders behov och nya, inspirerande impulser.​​​

barncancerfonden-2019

Kontaktinfo​

FRONTSIDE Electronics AB

Företagsvägen 2

SE-435 33 MÖLNLYCKE

SWEDEN

Telefon: +46(0)31-33 80 100

E-mail: info@frontside.se​

BLI UPPRINGD

Fyll i nedanstående formulär, så hör vi av oss till dig snarast möjligt.

 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

CERTIFIKAT